You are here: Home :: برنامه ساماندهی عملیات اجرایی اسکان
عملیات اجرایی اسکان

قلی بیگلو (افچی – اژدربیگلو) ‏

يكشنبه, 27 مرداد 1392 07:33
منتشر شده در عملیات اجرایی اسکان

عنوان پروژه : آبرسانی قلی بیگلو (افچی – اژدربیگلو)

موقعیت جغرافیایی محل پروژه نسبت به استان و شهرستان :

پروژه در 220 کیلومتری مرکز استان (اردبیل) و 50 کیلومتری مرکز شهرستان (پارس آباد ) واقع شده است.

سال شروع پروژه : 1380                                        سال اتمام پروژه :1384   

آج اشمه ‏

يكشنبه, 27 مرداد 1392 07:29
منتشر شده در عملیات اجرایی اسکان

عنوان پروژه : آبرسانی آج اشمه

موقعیت جغرافیایی محل پروژه نسبت به استان و شهرستان :

پروژه در 210 کیلومتری مرکز استان (اردبیل) و 35 کیلومتری مرکز شهرستان (بیله سوار) واقع شده است.

سال شروع پروژه : 1376                               سال اتمام پروژه :1387  

اراضی دشت فتحعلی ‏

دوشنبه, 21 مرداد 1392 09:26
منتشر شده در عملیات اجرایی اسکان

عنوان پروژه : آبرسانی به اراضی دشت فتحعلی

موقعیت جغرافیایی محل پروژه نسبت به استان و شهرستان :

پروژه در 220 کیلومتری مرکز استان (اردبیل) و 35 کیلومتری مرکز شهرستان (پارس آباد) واقع شده است.

انرژی نو

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:38
منتشر شده در عملیات اجرایی اسکان

مزایای اسنفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری

انرژي خورشيدي عظيم ترين منبع انرژي در جهان است. اين انرژي پاك ، ارزان و بي پايان بوده و در بيشتر مناطق كره زمين قابل استحصال مي باشد . محدوديت منابع فسيلي و پيامدهاي حاصل از تغييرات زيست محيطي و آب و هواي جهاني ، فرصت هاي مناسبي را براي رقابت انرژي خورشيدي با انرژي هاي فسيلي خصوصاً در كشورهايي با پتانسيل بالاي تابش ايجاد نموده است .

طرح مطالعات جامع مناطق عشایری (ساماندهی عشایر)

هدف از اجرای این طرح، مطالعه در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی به منظور شناسایی پتانسیل ها و مكان یابی كانونهای توسعه، امكان سنجی توسعه فعالیتها، افزایش تولیدات و ایجاد فرصتهای شغلی، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز كانون های توسعه، تهیه نقشه های اجرائی، تدوین نظام بهره برداری و نظارت پروژه های مطالعاتی می باشد.

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045